OSIGURANJE

Osigurani svi rizici, cargo osiguranje u iznosu 150.000 €


MAT-ADRIA d.o.o. 
tel: +385 (0)1 3871 698
fax: +385 (0)1 3871 686
email: info(at)mat-adria.hr

MAT-ADRIA CARGO d.o.o. 
tel: +385 (0)1 3496 544
fax: +385 (0)1 3871 617
email: info(at)mat-adriacargo.hr
Domaći i međunarodni prijevoz www.mat-adria.hr | www.mat-adriacargo.hr